Wśród najczęściej wybieranych przez małych przedsiębiorców form prowadzenia ewidencji księgowej jest Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR). Służy ona do rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub liniowo. Jej celem jest rejestrowanie osiąganych ze sprzedaży przychodów oraz kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pełną księgowość prowadzi się w oparciu o księgi rachunkowe (handlowe). Zdefiniować je można jako chronologiczne zestawienie zapisów księgowych, obejmujących obroty i salda, a także wykaz aktywów i pasywów. Jest to więc inaczej ewidencja przychodów i kosztów, zawierająca prawidłowe informacje o wszystkich zdarzeniach gospodarczych danego okresu.

Rozpoczynając przygodę z prowadzeniem biznesu bardzo często przedsiębiorcy, napotykają na szereg problemów. Proces tworzenia obrazu firmy, jaką chcemy w przyszłości prowadzić, jest bardzo skomplikowany i niejednokrotnie przebiega nawet przez kilka miesięcy. Najlepsze projekty gospodarcze dojrzewały w głowach ich twórców nawet przez kilka lat. Dobry projekt wymaga analizy, biznesplanu, prawidłowo sporządzonego kosztorysu, wiedzy oraz kapitału. W dużej mierze już na etapie pomysłu może nam pomóc doradztwo gospodarcze.

Przyszły przedsiębiorca przed założeniem swojej firmy musi zastanowić się nad kilkoma bardzo istotnymi kwestiami. Jedną z nich jest bez wątpienia wybór formy prowadzenia działalności. Od tego zależy, w którym krajowym rejestrze znajdą się informacje dotyczące firmy. Warto zastanowić się, czy korzystniej będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czy założyć spółkę.

Baza, w której możemy znaleźć informacje o naszych kontrahentach, wspólnikach czy konkurencji to niezwykła skarbnica wiedzy. W Krajowym Rejestrze Sądowym sprawdzimy nie tylko kto zarządza daną firmą, jaki posiada kapitał, ale również kto jest jej właścicielem i w jakim stopniu.

Własna spółka jest marzeniem dla wielu osób. Nie zmienia to jednak faktu, że to też mnóstwo pracy, którą trzeba włożyć, by firma działała tak, jak powinna. Ilość obowiązków w pewnym momencie może odciągać uwagę od tego, co najważniejsze w biznesie – od rozwijania swojej działalności. Dlatego też warto korzystać z takich rozwiązań jak prokura.

Prowadzenie firmy, szczególnie takiej, która prężnie się rozwija, wymaga ogromnego zaangażowania. Każdy kolejny krok w budowaniu swojego małego imperium zaś wiąże się z rosnącymi wymaganiami formalnymi, którym nie zawsze sami przedsiębiorcy są w stanie sprostać.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma trudnościami, którym nie każdy jest w stanie podołać, szczególnie w momencie, gdy działalność gospodarcza rozwija się coraz intensywniej. Czasem zarządzanie nią warto powierzyć specjalistom, takim jak kadra menedżerska. Tę zaś można zatrudnić na typową umowę o pracę, jak i na podstawie kontraktu managerskiego.

    Please wait...