Duża część przedsiębiorców korzysta z uproszczonej księgowości, która jest relatywnie łatwa do wdrożenia, szczególnie gdy firma nie prowadzi szeroko zakrojonych działań biznesowych. Większe podmioty muszą jednak liczyć się z bardziej rygorystycznymi wymogami ze strony organów kontrolnych. Poniżej wyjaśniamy, czym jest pełna księgowość i kiedy ta zaawansowana ewidencja działalności gospodarczej jest wymagana prawem.

Uproszczona księgowość – od kogo nie wymaga się pełnej ewidencji?

Aby wyjaśnić, na czym polega pełna księgowość, najpierw trzeba wspomnieć o wariancie uproszczonym. Jest on zarezerwowany dla:

 • osób fizycznych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek jawnych osób fizycznych.

Podstawowym warunkiem do prowadzenia uproszczonej ewidencji jest fakt, że działalność gospodarcza nie przyniosła w poprzednim roku przychodu przekraczającego kwotę równowartości 2 mln euro w złotówkach. Tego rodzaju księgowość ogranicza się do:

 • ewidencjonowania środków trwałych i przebiegu pojazdu,
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (jeśli jest się płatnikiem według podatku liniowego lub skali podatkowej),
 • prowadzenia ewidencji przychodów (jeśli jest się płatnikiem ryczałtu),
 • prowadzenia rejestru VAT sprzedaży i zakupów (jeśli jest się czynnym płatnikiem VAT).

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wybierają pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych (17% albo 32% po przekroczeniu dochodu na poziomie 85 528 zł) lub podatkiem liniowym o stałej wartości 19%. Podatek obliczany od przychodu jest z kolei wyróżnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale aby móc z niego skorzystać, firma w poprzednim roku nie mogła przekroczyć 250 000 euro obrotu. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się też na kartę podatkową, która polega na płaceniu podatku określonego przez naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca rozliczenia.

Na czym polega pełna księgowość?

Skoro już wiesz, na czym polega uproszczona księgowość, pora na omówienie pełnej. Ponieważ jest ona przeznaczona dla dużych podmiotów, niejako wymusza na nich transparentne działania, ograniczając ryzyko prowadzenia nieuczciwej działalności gospodarczej. Główna różnica w stosunku do uproszczonej księgowości polega na tym, że pełna wymaga rozbudowanych czynności ewidencyjnych dotyczących praktycznie wszystkich operacji gospodarczych. W takich przypadkach księgi rachunkowe składają się z:

 • księgi głównej wraz z zestawieniem obrotów i sald kont,
 • ksiąg pomocniczych i ich sald kont,
 • dzienników,
 • inwentarza, czyli wykazu składników aktywów i pasywów.

To nie koniec wymaganych formalności. Przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości muszą przygotowywać też sprawozdania finansowe uwzględniające rachunek zysków i strat, bilans oraz informację wprowadzającą i objaśnienia.

Kiedy pełna księgowość jest wymagana?

Jako przedsiębiorca musisz przejść na pełną księgowość, jeśli zamieniasz firmę w:

 • spółkę kapitałową prawa handlowego, a więc akcyjną lub z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • spółkę osobową prawa handlowego, czyli komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Kolejną okolicznością rodzącą konieczność przejścia na pełną księgowość jest osiągnięcie rocznego przychodu netto przekraczającego równowartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Przy obliczaniu kwoty bierze się pod uwagę kurs ogłoszony przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego ten, w którym zaczyna obowiązywać pełna księgowość. Jest ona obowiązkowa także wtedy, gdy Twoja firma niezależnie od przychodów jest:

 • bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową (SKOK),
 • funduszem emerytalnym,
 • podmiotem obracającym papierami wartościowymi,
 • funduszem inwestycyjnym,
 • podmiotem ubezpieczeniowym.

Z uproszczonej księgowości nie mogą korzystać:

 • samorządy (województwa, powiaty, gminy oraz związki tych jednostek),
 • zakłady budżetowe,
 • fundusze celowe,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne (w ramach przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).

Zalety i wady pełnej księgowości

Oceniając pełną księgowość, można wskazać jej kluczowe plusy i minusy.

Zalety

 • Działania firmy są transparentne, co pozytywnie wpływa na jej wizerunek wśród klientów oraz w oczach inwestorów i partnerów.
 • Zaawansowana ewidencja działalności gospodarczej wymaga świadomego gospodarowania budżetem, a to zwiększa dyscyplinę i zmniejsza ryzyko popełniania poważnych błędów.

Wady

 • W przeciwieństwie do uproszczonej księgowości pełna wiąże się z większym nakładem pracy i ostrożnością w podejmowaniu wszelkich decyzji.
 • Tego typu księgowość wymaga zaangażowania profesjonalnego, doświadczonego księgowego oraz konsultantów.

Pełna księgowość – jak sobie z nią poradzić?

Jeżeli planujesz prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej pełnej księgowości lub musisz przejść na nią z racji osiąganego przychodu, możesz skorzystać z kompleksowego wsparcia biura rachunkowego. Poznaj szczegółowe zasady dotyczące zaawansowanej ewidencji oraz przygotuj się na sam moment przejścia z uproszczonej księgowości. Upewnij się, że spełnisz wszelkie wymagane formalności, a Twoja firma pozostanie transparentna. W razie potrzeby uzyskania fachowej pomocy zapraszamy do kontaktu.

    Please wait...