W potocznym języku określenie „obroty firmy” kojarzy się z dochodami, ale jest używane bez zagłębiania się w prawne niuanse. Tymczasem w odniesieniu do spółek i innych podmiotów gospodarczych prawidłowa definicja tego słowa wymaga lektury i zrozumienia obowiązujących przepisów. Jako doświadczeni doradcy podpowiadamy przedsiębiorcom, jak liczyć obrót oraz wyjaśniamy, czym on właściwie jest. Analizujemy również wieloznaczność tego terminu.

Obrót – czym jest?

Najprościej, obrót to wszelkie wpływy i należności uzyskane przez podmiot gospodarczy ze sprzedaży towaru lub dostarczenia usług. Zalicza się do niego także zadatki, przedpłaty oraz zaliczki. Artykuł 29a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazuje, że „podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przed podatnika”.

Jeśli jesteś czynnym płatnikiem VAT, Twoim obowiązkiem jest wykazanie obrotów netto. Z kolei w przypadku osób korzystających ze zwolnienia z VAT wykazuje się obroty brutto.

Warto wiedzieć, że obrotem spółki lub innego podmiotu gospodarczego nie jest przychód innego typu niż wymienione, czyli np. odsetki z rachunki bankowego. Ponieważ definicja obrotu pojawia się jeszcze m.in. w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, trudno wskazać jednoznaczny i wyczerpujący opis. Np. branża finansowa posługuje się tym określeniem w odniesieniu do wysokości agia oraz prowizji i opłat (maklerskich i ubezpieczeniowych).

Według różnych kryteriów można mówić o obrocie:

  • powszechnym, dwustronnie gospodarczym, jednostronnie gospodarczym,
  • giełdowym, towarowym, pieniężnym (gotówkowym i bezgotówkowym).

Dowiedz się, jak liczyć obrót dla spółki lub innego podmiotu gospodarczego.

Jak liczyć obrót firmy – podstawowe zasady

Ustalenie rocznego obrotu przedsiębiorstwa jest niezbędne chociażby po to, żeby określić, czy istnieje konieczność wyposażenia podmiotu w kasę fiskalną (to wymagane po przekroczeniu obrotu 20 000 zł w poprzednim roku podatkowym). Częstą wątpliwością jest kwestia ustalenia maksymalnej kwoty obrotu dla firmy, która została zarejestrowana w inny dzień niż 1 stycznia.

Pomocny okazuje się prosty wzór. X/365*20 000, przy czym X wyraża liczbę dni do końca roku kalendarzowego. Wynikiem jest kwota stanowiąca maksymalny obrót, którego nie należy przekraczać, gdy chce się uniknąć konieczności inwestowania w kasę fiskalną. Z kolei podstawowe liczenie obrotu polega na zsumowaniu wszystkich dochodów i przychodów firmy.

Obrót – co jeszcze warto o nim wiedzieć

Skoro roczny obrót to kwota, w której nie uwzględnia się żadnych kosztów, jej wysokość może być imponująca nawet w przypadku mniejszych podmiotów. Choć na osobie mającej wiedzę księgową ta informacja nie robi szczególnego wrażenia, łatwo wskazać przykłady firm i biznesmenów chwalących się obrotami wygenerowanymi np. w pierwszym roku działalności start-upu. Spółka mająca kilkaset tysięcy, a nawet kilka milionów zł obrotu? W wywiadzie lub reklamie takie dane bywają używane z rozmysłem, zwłaszcza gdy nie wspomina się o kosztach.

Precyzyjna definicja i wiedza, jak liczyć obrót

Nawet dla doświadczonych przedsiębiorców szczegółowe definicje znajdujące się w ustawach mogą być zwyczajnie nieznane. Mimo to jako człowiek biznesu chcesz jednak wiedzieć, jak liczyć obrót spółki lub innego podmiotu? A może masz w planach rozwój przedsiębiorstwa wymagający pogłębionej analizy finansowej? W takim razie skontaktuj się z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Sombro z Warszawy.

Oferujemy wszechstronne wsparcie konsultingowe podczas zakładania lub przekształcania firmy. Poprzez kontakt z naszymi ekspertami zyskasz merytoryczną, praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych rodzajów działalności i unikniesz błędów formalnych mających poważne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania na rynku.

    Please wait...