Przyszły przedsiębiorca przed założeniem swojej firmy musi zastanowić się nad kilkoma bardzo istotnymi kwestiami. Jedną z nich jest bez wątpienia wybór formy prowadzenia działalności. Od tego zależy, w którym krajowym rejestrze znajdą się informacje dotyczące firmy. Warto zastanowić się, czy korzystniej będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czy założyć spółkę.

Rejestracja firmy i spółki 

W zależności od branży, wielkości biznesu, liczby pracowników czy Klientów, duże znaczenie będzie miał wybór struktury naszego przedsiębiorstwa. Poszukiwanie informacji na temat założenia firmy niejednokrotnie kończy się przeglądaniem niezliczonej ilości stron internetowych bez konkretów, dlatego warto, byśmy usystematyzowali swoją wiedzę. Wyróżniamy:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,

 • spółkę cywilną

 • spółki osobowe:

 1. spółka jawna

 2. spółka partnerska

 3. spółka komandytowa

 4. spółka komandytowo-akcyjna

 • Spółki kapitałowe

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 2. Spółka akcyjna

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mającej na celu uzyskiwanie dochodu zawsze odbywa się w jednej z powyższych struktur. Szukając najlepszej formy prowadzenia swojego biznesu, musimy zmierzyć się ze sposobem opodatkowania, odprowadzania składek ZUS, pracowniczymi planami kapitałowymi i szeroko rozumianą biurokracją. Niezależnie od formy, jaką wybierzesz, możesz liczyć na pomoc specjalistów z naszego biura.

Jak zarejestrować własną firmę w KRS?

W zależności od wyboru formy działalności gospodarczej przyszłego przedsiębiorcę czeka mniej lub więcej biurokracji do pokonania. Rejestracja firmy najprościej przebiega przy wyborze jednoosobowej działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja i Informacja to rejestr firm czy spółki, który daje nam kilka możliwości:

 • złożenie wniosku elektronicznie w ceidg i podpisanie go podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego;

 • wypełnienie wniosku w CEIDG, wydrukowanie go i złożenie w urzędzie miasta lub gminy;

 • rejestracja firmy za pomocą bankowości elektronicznej w swoim banku.

 

Wniosek CEIDG nie jest skomplikowany, zawiera kilkanaście rubryk do wypełnienia, co zajmuje dosłownie chwilę. Warto wcześniej przygotować dane firmy, dobrze przemyśleć nazwę oraz adres głównej siedziby. Wpis w zależności od wybranego sposobu rejestracji pojawia się tego samego lub następnego dnia, a po kilku godzinach zostaje nam nadany numer NIP i REGON. Od tej chwili możemy zacząć działać. Jak widać, zakładanie firmy w tej formie nie jest skomplikowane. Trochę inaczej wygląda postępowanie, gdy chcemy zarejestrować spółkę cywilną:

 • wspólnicy spółki cywilnej muszą złożyć wniosek o rejestrację w CEIDG;

 • kolejnym krokiem jest podpisanie umowy spółki;

 • spółkę należy zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego, aby został jej nadany numer REGON;

 • spółkę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, aby został przypisany jej numer NIP. Należy tego dokonać maksymalnie 14 dni po podpisaniu umowy spółki;

 • w ostatnim kroku wpisy wspólników w ceidg uzupełnia się o numer NIP i REGON spółki.

 

Rejestracja pozostałych spółek wymaga wpisu w KRSKrajowym Rejestrze Sądowym. Działalność prowadzona w takiej formie musi zostać potwierdzona poprzez spisanie umowy. W zależności od wyboru jednej ze struktur może ona zostać zawarta elektronicznie lub w formie aktu notarialnego. Pierwszy sposób dozwolony jest jedynie przy wyborze spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązkiem wspólników jest złożenie wniosku do KRS wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiszczenie stosownych opłat. Zakładanie firmy i publikacja wpisy w rejestrze może potrwać nawet kilka tygodni. W tym czasie przedsiębiorcy muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS a w ciągu 21 dni do Urzędu Skarbowego oraz GUS.

 

Obowiązki i decyzje w zakresie vat, zus i inne w działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania to koszmar, który spędza sen z powiek przyszłych przedsiębiorców. Od tej jednej decyzji będzie zależeć funkcjonowanie całej firmy w przyszłości. Kolejnym krokiem jest decyzja o uiszczaniu podatku VAT. Wielu przedsiębiorców doszukuje się w tym niemiłego obowiązku. Nie każdy jednak musi być płatnikiem VAT. Listę wyjątków można znaleźć na stronie CEIDG. Warto jednak zastanowić się, czy nie będzie to dla nas korzystne. Rejestr działalności gospodarczej, to także znajomość swojego prawa w zakresie składek ZUS. W 2019 roku podstawa ubezpieczeń społecznych wynosi dokładnie 30% minimalnego krajowego wynagrodzenia, czyli 675 zł, które rozkłada się w następujący sposób:

 • ubezpieczenie emerytalne – 131,76 zł (19,52%),

 • ubezpieczenie rentowe – 54,00 zł (8%),

 • ubezpieczenie wypadkowe – 11,27 zł (1,67% dla firm ubezpieczających do 9 osób)

 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 16,54 zł (2,45%).

 • ubezpieczenie zdrowotne – 342,32

 • fundusz pracy 16,54

 

Niższe składki ZUS można opłacać tylko przez ustawowo przewidziany okres, jak mówi ustawa, nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe. Warto pamiętać, że przedsiębiorca, który zawiesi swoją działalność, nie zatrzymuje licznika małego ZUS-u. Po upływie terminu przewidzianego w przepisach właściciel firmy przechodzi na normalne składki bez względu na czas, w którym nie miał obowiązku ich płacić. Warto również wspomnieć, że nie każdy nowo powstały podmiot ma prawo do opłacania tzw. „małego ZUS-u”. Przywilej ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • są wspólnikami spółek jawnych, partnerskich, komandytowych;

 • są wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • są twórcami i artystami;

 • są przedsiębiorcami, którzy prowadząc działalność gospodarczą, wykonują na rzecz swojego byłego pracodawcy takie same czynności, jak w ramach stosunku pracy w bieżącym, lub poprzedzającym roku kalendarzowym;

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy przed zarejestrowaniem nowej firmy prowadzili inną działalność gospodarczą.

 

Prowadząc firmę, chcesz działać bez przeszkód i zbędnych formalności. Poziom skomplikowania przepisów wzrasta z roku na rok dlatego szybka informacja  o zmianach może pomóc się do nich przystosować. W przeciągu kilkunastu ostatnich miesięcy wprowadzono płatności dzielone, tzw. split payment (obowiązkowej od 1 listopada 2019 r. dla faktur o wartości powyżej 15 tys. zł brutto) czy tzw. Białej Listy. W każdym z podanych przypadków przedsiębiorcy mieli określony czas na przystosowanie się do nowych wymogów. Właśnie dlatego warto już na początku postawić na współpracę z renomowanym biurem doradczym.

 

    Please wait...