Baza, w której możemy znaleźć informacje o naszych kontrahentach, wspólnikach czy konkurencji to niezwykła skarbnica wiedzy. W Krajowym Rejestrze Sądowym sprawdzimy nie tylko kto zarządza daną firmą, jaki posiada kapitał, ale również kto jest jej właścicielem i w jakim stopniu.

Odpis z KRS

Odpis z KRS można pozyskać w dwóch wariantach:

  • aktualnym – pokazuje tylko informacje aktualne na dzień uzyskania odpisu;

  • pełnym – zawiera stan prawny podmiotu od początku jego działalności (strukturę własności, zarząd, adres siedziby, przedmiot działalności).

Spółki, które widnieją w bazie, mogą uzyskać odpis na kilka sposobów. Jednym z nich jest oczywiście udanie się reprezentanta podmiotu do oddziału Krajowego Rejestru Sądowego i złożenie odpowiedniego wniosku – CI KRS-COD. Można go oczywiście wcześniej pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub wypełnić ręcznie w sądzie. Za odpis aktualny zapłacimy w kasie 30 zł, za pełny 60zł. Od 2012 r. wydanie odpisu z krs jest znacznie prostsze. Wystarczy wejść na stronę i online ściągnąć interesujący nas dokument. Dane nie będą różniły się niczym od tych uzyskanych w placówce, więc wniosek o wydanie odpisu nie jest już konieczny.

 

Co to jest KRS?

Wielu przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółek osobowych lub kapitałowych, zetknęło się z tym skrótem. Krajowy Rejestr Sądowy to instytucja, która prowadzi ogólnopolski spis spółek, instytucji, fundacji stowarzyszeń oraz dłużników. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Finansów i wybrane sądy rejonowe. Wpis do KRS jest obligatoryjny dla podmiotów objętych ustawą. W ich przypadku tylko prawidłowe uzyskanie wpisu pozwala na prowadzenie legalnych działań w zakresie działalności gospodarczej. Wniosek o wpis i wymagane dokumenty muszą więc zostać dostarczone, by móc zarejestrować spółkę. Każdy nowo wpisany podmiot identyfikowany jest poprzez nadanie numeru KRS, dzięki czemu w łatwy sposób może zostać odnaleziony w bazie. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi również bazę, która jest dla przedsiębiorców skarbnicą wiedzy. Mówimy oczywiście o wykazie dłużników. Celem prowadzenia takiego spisu jest upublicznienie podmiotów nierzetelnych a w następstwie tego ochrona przedsiębiorców przed niewypłacalnymi kontrahentami. Warto zatem wiedzieć, pod jakim numerem jest wpisany podmiot, z którym współpracujemy.

 

Do czego może być potrzebny odpis z KRS?

Najczęściej i najszybciej konieczność posiadania odpisu pojawia się w banku podczas założenia rachunku firmowego. Warto więc wiedzieć, co to jest numer KRS i jak z niego korzystać. Posiadanie go pozwala nam uniknąć sytuacji, w której koniecznością będzie składanie dodatkowych dokumentów czy zaświadczenia. Informacje zawarte w rejestrze są bazą danych dla doradcy, który nas obsługuje. Jest to tylko jeden z przypadków, kiedy aktualny odpis w czytelny sposób pokazuje reprezentację spółki. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której duży kontrakt podpisywany jest bez wcześniejszej weryfikacji, kto ma prawo reprezentować dany podmiot. Odpis z KRS jest również istotny dla przyszłych inwestorów czy akcjonariuszy. W czytelny sposób obrazuje strukturę własności, przedmiot działalności i możliwości rozwoju. Uważne badanie wpisów pozwala zapoznać się z danym podmiotem i oszacować zyskowność inwestycji. Warto pamiętać, że informacje zawarte w tej bazie są ogólnodostępne i upublicznione. Każdy legalnie działający podmiot powinien w sposób czytelny zarządzać danymi udostępnianymi w KRS.

    Please wait...