Statut spółki z o.o.

Co to jest umowa spółki?

Umowa spółki jest podstawowym dokumentem regulującym cechy zawiązywanej spółki. Umowę spółki podpisują wspólnicy obejmujący udziały w spółkach. Reguluje ona min. Ilość oraz wartość udziałów, siedzibę spółki, kto i w jakim wymiarze obejmuje udziały, sposób reprezentacji, skład pierwszego zarządu, oraz inne. Część zapisów w umowie jest wymagana przez przepisy prawa, a część jest opcjonalna pozwalająca lepiej dopasować spółkę dla potrzeb przystępujących do umowy. Umowa spółki czasami jest błędnie nazywana Statutem, Statut spolki występuje w przypadku spółek akcyjnych a Umowa w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Forma umowy spółki z o.o.

Do niedawna wymaganą formą umowy spółki był Akt Notarialny, jednak od niedawna dopuszczalną formą jest wzorzec, dostępny podczas rejestracji spółki w systemie S24. W przypadku wygenerowania umów w S24 podpisy udziałowcy składają podpisem elektronicznym, lub profilem zaufanym. Ważność umów spółki przed przesłaniem w systemie S24 jest krótszy i wynosi 7 dni.

 

Zmiany umowy spółki

Po zawiązaniu spółki często przychodzi potrzeba zmienić umowę spółki, powodów jest wiele najczęściej wiążę się to ze zmianą pierwotnej wizji działania spółki. Jeśli Umowa była sporządzona przy udziale notariusza musi ona być zmieniona również przez notariusza poprzez Akt Notarialny i następnie odpowiednie zmiany wprowadzone przez wniosek do sądu papierowo złożony w siedzibie odpowiedniego Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego. Jeśli spółka była rejestrowana przez System S24 zmian można dokonywać również poprzez w/w system, lub papierowe dokumenty. Zdarzają się sytuacje że wymagane zapisy wykraczają ponad możliwości wzorca S24 wówczas niezbędne jest skorzystanie z usług Notariusza. Jeśli raz jakaś zmiana spółki zostanie dokonana w formie papierowej każda kolejna również musi być dokonywana w ten sposób.

 

Statut firmy

Wybierając nazwę spółki trzeba dobrze przemyśleć swój wybór oraz zobaczyć czy wybrana nazwa nie widnieje już w systemie KRS. Nazwa spółki nie może wprowadzać innych uczestników rynku w błąd, nie może więc np. być identyczna z innym uczestnikiem rynku szczególnie jeśli działa w tej samej branży czy na tym samym terenie. Wybierając siedzibę trzeba pamiętać że siedziba jest czymś innym niż adres spółki. Siedziba jest wskazana w umowie spółki i najczęściej to jest miasto (jako całość), dzięki temu w obrębie miasta podmiot może zmieniać adres bez zmiany umowy spółki, co jest ważne szczególnie przy umowie notarialnej, kiedy to zmiana wiąże się z wysokimi kosztami.

 

Kapitał i udziały spółki z o.o.

Kapitał spółki z o.o. wynosi minimalnie 5000 zł. i jest dzielony na ilość udziałów. Kapitał jest wnoszony przez wspólników co potwierdza zarząd. Udziały w spółce mogą mieć minimalną wartość 50 zł.

 

    Please wait...