Statut spółki z o.o.

  1. Co to jest umowa spółki ?

Umowa spółki jest podstawowym dokumentem regulującym cechy zawiązywanej spółki. Umowę spółki podpisują współnicy obejmujący udziały w spółce. Umowa spółki reguluje min. Ilość oraz wartość udziałów, siedzibę spółki, kto i w jakim wymiarze obejmuje udziały, sposób reprezentacji, skład pierwszego zarządu, oraz inne. Część zapisów w umowie jest wymagana przez przepisy prawa, a część jest opcjonalna pozwalająca lepiej dopasować spółkę dla potrzeb przystrępujących do umowy. Umowa spółki czasami jest błędnie nazywana Statutem, Statut występuje w przypadku spółke akcyjnych a Umowa w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

  1. Forma umowy spółki

Do niedawna wymaganą formą umowy spółki był Akt Notarialny, jednak od niedawna dopuszczalną formą jest wzorzec umowy, dostępny podczas rejestracji spółki w systemie S24. W przypadku wygenerowania umowy w S24 podpisy udziałowcy składają podpisem elektronicznym, lub profilem zaufanym. Ważność umowy spółki przed wprzesłaniem w systemie S24 jest krótszy i wynosi 7 dni.

 

  1. Zmiany umowy spółki

Po zawiązaniu spółki częśto przychodzi potrzeba zmienić umowę spółki, powodów jest wiele najczęściej wiążę się to ze zmianą pierwotnej wizji działania spółki. Jeśli Umowa była sporządzona przy udziale notariusza musi ona być zmieniona również przez notariusza poprzez Akt Notarialny i następnie odpowiednie zmiany wprowadzone przez wniosek do sądu papierowo złożony w siedzibie odpowiedniego Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego. Jeśli spółka była rejestrowana przez System S24 zmiany mogą być dokonane również poprzez w/w system, lub poprzez papierowe dokumenty. Zdarzają się sytuacje że wymagane zapisy wykraczają ponad możliwości wzorca umowy S24 wówczas niezbędne jest skorzystanie z usług Notariusza. Jeśli raz jakaś zmiana spółki zostanie dokonana w formie papierowej każda kolejna również musi być dokonywana w ten sposób.

 

  1. Nazwa / firma spółki oraz siedziba

Wybierając nazwę spółki trzeba dobrze przemyśleć swój wybór oraz zobaczyć czy wybrana nazwa nie widnieje już w sustemie KRS. Nazwa spółki nie może wprowadzać innych uczestników rynku w błąd, niemoże więc np. być identyczna z innym uczestnikiem rynku szczególnie jeśli działa w tej samej branży czy na tym samym terenie. Wybierając siedzibę trzeba pamiętać że siedziba jest czymś innym niż adres spółki. Siedziba jest wskazana w umowie spółki i najczęściej to jest miasto (jako całość), dzięki temu w obrębie miasta podmiot może zmieniać adres bez zmiany umowy spółki, co jest ważne szczególnie w przypadku umowy notarialnej, kiedy to zmiana wiąże się z wysokimi kosztami.

 

  1. Kapitał i udziały

Kapitał spółki z o.o. wynosi minimalnie 5000 zł. i jest dzielony na ilość udziałów. Kapitał jest wnoszony przez wspólników co potwierdza zarząd. Udziały w spółce mogą mieć minimalną wartość 50 zł.

 

    Please wait...